Általános tudnivalók
A következő tudnivalók egyszerű áttekintést nyújtanak arról, mi történik személyes adataival, amikor felkeresi honlapunkat. A személyes adatok olyan adatok, amelyek Önt személyesen azonosíthatják. Az adatvédelemre vonatkozó, részletes információkat megtalálja a jelen adatvédelmi nyilatkozatban.

Adatrögzítés honlapunkon
Ki felel az ezen a honlapon végzett adatrögzítésért?

A honlapon végzett adatkezelésért felelős szervezet:
Würth Szereléstechnika Kft.
2045 Törökbálint, Würth utca 2..
Telefon: +36 23 418-130
E-Mail: info@wuerth.hu

Az adatkezelő szervezet természetes vagy jogi személyként egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek stb.) kezelésének céljáról és eszközéről.

Hogyan rögzítjük adatait?
Egyrészt úgy jutunk adataihoz, hogy Ön közli velünk azokat. Ezek olyan adatok lehetnek például, amelyeket Ön a kapcsolatfelvételi űrlapon közölt velünk.
Más adatokat számítástechnikai rendszereink rögzítenek a honlap felkeresése során. Ezek mindenekelőtt műszaki adatok (pl. internetes böngésző, operációs rendszer vagy oldal megnyitásának időpontja). Az adatok rögzítése automatikusan történik, amint Ön belép honlapunkra.

Mire használjuk adatait?
Az adatok egy részét azért gyűjtjük, hogy biztosítsuk a honlap hibátlan működését. Más adatokat a felhasználó viselkedésének elemzésére használunk fel. A használat részletes leírása a jelen adatvédelmi nyilatkozat további részeiben történik.

Milyen jogokkal rendelkezik adatai tekintetében?
Önt mindig megilleti az a jog, hogy tájékoztatást kérjen tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról. Ezenkívül mindig megilleti Önt az a jog, hogy kérje adatainak helyesbítését, tiltását vagy törlését. A fent feltüntetett címen bármikor fordulhat hozzánk ezzel kapcsolatban, valamint az adatvédelem további kérdéseivel összefüggésben. Továbbá megilleti Önt a jog, hogy panasszal éljen az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Analitikai eszközök és harmadik fél eszközei
Honlapunk felkeresésekor statisztikailag kiértékelhetjük az Ön böngészési tevékenységét. Ez mindenekelőtt sütikkel és úgynevezett analitikai programokkal történik. A böngészés elemzése általában névtelenül történik; a böngészést nem lehet kapcsolatba hozni Önnel. Ha hozzájárulását adta, az ügyfélként történt bejelentkezés után kiértékelhetjük az Ön által előnyben részesített termékeket. Ön tiltakozhat az elemzés ellen, vagy megakadályozhatja azt oly módon, hogy bizonyos eszközöket nem használ. Az erre vonatkozó részleteket megtalálja adatvédelmi nyilatkozatunkban az 5. Analitikai eszközök és reklám című pontban.

Ön tiltakozhat az elemzés ellen. A tiltakozás lehetőségeiről a jelen adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatjuk Önt.

Adatvédelem
Az adatvédelem minden területen fontos téma a Würth Szereléstechnika Kft. számára. Az adatvédelem védi azokat a személyeket, akik a vállalat által tárolt vagy kezelt adatok mögött rejtőznek. Az adatvédelem feladata és a Würth Szereléstechnika Kft. elsődleges célja az, hogy a személyes adatok kezelését úgy alakítsa ki, hogy senkinek ne sérüljenek a személyiségi jogai.
Az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) meghatároz egy sor kötelességet azon szervezetek számára, amelyek a személyes adatok kezeléséért felelnek.

Személyes adatokat csak akkor szabad gyűjteni és kezelni, ha ezt a GDPR kifejezetten engedélyezi. A GDPR fontos célkitűzései:

 • törvényes és tisztességes adatkezelés, átláthatóság
 • célhoz kötöttség
 • adatminimalizálás
 • adatfeldolgozás helyessége
 • adattárolás korlátozása és törlési koncepciók
 • integritás és titoktartás

A Würth Szereléstechnika Kft. további központi célkitűzése a személyes adatok kezelése során mutatott felelősségteljes tevékenység, valamint a számítástechnikai rendszerek és alkalmazások kockázattudatos használata.
Amikor Ön ezt a honlapot használja, rögzítjük különböző személyes adatait. A személyes adatok olyan adatok, amelyek Önt személyesen azonosíthatják. A jelen adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, milyen adatokat gyűjtünk, és mire használjuk azokat. Az adatvédelmi nyilatkozat arra is kitér, hogyan és milyen célból történik ez a tevékenység.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az interneten történő adattovábbítás (például e-mailben történő kommunikáció során) biztonsági hézagokat tartalmazhat. Nem lehetséges teljes védelem az ellen, hogy harmadik személy hozzáférjen az adatokhoz.

Az adatkezelők tájékoztatási kötelezettségei és az érintett személyek jogai
Az adatkezelő, valamint adott esetben helyettesének neve és kapcsolattartási adatai

A honlapon végzett adatkezelésért felelős szervezet:
Würth Szereléstechnika Kft.
2045 Törökbálint, Würth utca 2.
Telefon: +36 23 418-130
E-mail: info@wuerth.hu

Az adatkezelő szervezet természetes vagy jogi személyként egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek stb.) kezelésének céljáról és eszközéről.

Az adatvédelmi tisztviselő
Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.
Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a Würth Szereléstechnika Kft. címére (2040 Budaörs, Gyár utca 2.), vagy elektronikusan az adatvedelem@wuerth.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

Az adatgyűjtés, -kezelés vagy -használat célja
A szerelési- és rögzítőanyagokkal folytatott kereskedelem szakértői vagyunk. Több mint 100 000 termékre terjednek ki szigorú minőségi követelményeink. Csavarok, csavartartozékok, tiplik, műszaki vegyi áruk, bútor- és épületvasalatok, szerszámok, tároló- és raktárrendszerek, valamint a munkavédelem területén állunk professzionális felhasználóink rendelkezésére. Célunk egészen egyszerű: szeretnénk vevőink munkáját megkönnyíteni egyéni szervizszolgáltatásaink, gyakorlatias rendszermegoldásaink és széles termékválasztékunk révén.

A személyes adatok gyűjtése, kezelése vagy használata a fenti vállalati cél vagy olyan támogató melléktevékenységek megvalósítása céljából történik, mint például a vevők számára biztosított tanácsadás, ügyfelek megrendeléseinek teljesítése, szerződéses partnerek kapcsolattartó adatainak kezelése szerződés teljesítése céljából, munkavállalók és pályázók adatainak kezelése, vagyonvédelem, személyi biztonság biztosítása.

A vállalkozás ezáltal személyes adatokat kizárólag a szerződések előkészítése és teljesítése céljából, jogos érdekei védelmében, a törvényi kötelezettségek betartása érdekében vagy az érintettek hozzájárulásával gyűjt, kezel és használ.

Érintett személyek csoportjai és vonatkozó adatok vagy adatkategóriák
Az érintett személyek csoportjai:

 • jelenlegi dolgozók
 • korábbi dolgozók
 • álláskereső pályázók
 • érdeklődők
 • vevők
 • beszállítók
 • szolgáltatók és
 • egyéb üzleti partnerek.

A vonatkozó adatok felölelik az összes olyan személyes adatot, amely a mindenkori meghatározott cél teljesítéséhez szükséges.
A Würth Szereléstechnika Kft. nem kezeli célcsoportként a gyermekeket.

Jogszabályi alap
A személyes adatok kezelése csak akkor jogszerű, ha ezt lehetővé teszi valamelyik törvény, tehát fennáll a szükséges jogszabályi alap.
A GDPR tartalmaz azonban további lehetőségeket is.

A személyes adatok kezelése vállalkozásunknál csak a törvényi rendelkezésekkel összhangban történik. Ilyen eset többek között:
ha rendelkezésre áll a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás (GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pont),
vagy
ha a személyes adatokat valamely szerződés teljesítéséhez vagy szerződés létrehozásához szükséges kezelni (GDPR 6. cikk. (1) bek. b) pont),
vagy
ha vonatkozik ránk a személyes adatok jogi kötelezettség teljesítése érdekében történő kezelésének felelőssége (GDPR 6. cikk. (1) bek. c) pont),
vagy
ha a személyes adatokat jogos érdekünk védelmében vagy harmadik fél jogos érdekének védelmében kezeljük (GDPR 6. cikk. (1) bek. f) pont).
Az érintettek és a szerződő felek érdekeinek mérlegelése során mindenkor szigorú mércét alkalmazunk az érintett javára.

Potenciális címzettek adattovábbítás esetén
A továbbított személyes adatok potenciális címzettjei:

 • állami szervek, amennyiben ilyen törvényi kötelezettség áll fenn,
 • szolgáltatók és más üzleti partnerek, amennyiben ez a mindenkori meghatározott cél teljesítéséhez szükséges, és valamely jogszabály ezt lehetővé teszi vagy előírja, vagy amennyiben az érintett ehhez hozzájárult.

Az egyes adatfajták továbbítására vonatkozó részletes információkat ezen túlmenően megtalálja még az adatai felhasználásáról összeállított áttekintő táblázatunkban.

Tervezett adattovábbítás harmadik államba
Amennyiben szükségessé válik harmadik államba történő adattovábbítás, akkor ez kizárólag szerződések kötése vagy teljesítése érdekében történik az összes adatvédelmi jogi követelmény betartása mellett, feltéve, hogy ez nem áll ellentétben az érintett személy védendő érdekeivel. Amennyiben adott esetben fennáll az a szándék, hogy személyes adatokat továbbítsunk harmadik országba vagy valamely nemzetközi szervezethez, akkor az adattovábbítás egy megfelelőségi határozat alapján történik. Amennyiben ennek ellenére adattovábbítás történik, felhívjuk a figyelmet arra, hogy megfelelő garanciák vagy kötelező belső adatvédelmi előírások vannak érvényben, illetve az érintettek és a szerződő felek érdekeinek mérlegelése során mindenkor szigorú mércét alkalmazunk az érintett javára. A megfelelő garanciákat jelentő dokumentumokat elkérheti az adatvedelem@wuerth.hu címen.

Az adatok törlésére vonatkozó, általános határidők
A személyes adatok törlése az adattörlésre vonatkozó, mindenkor érvényes törvényi vagy szerződéses szabályozások szerint a törvényi és szerződéses megőrzési kötelezettségek figyelembevétele mellett történik.
Az olyan személyes adatok törlésére, amelyekre nem vonatkozik törvényi vagy szerződéses megőrzési, illetve törlési kötelezettség, közvetlenül azután kerül sor, hogy azok nélkülözhetővé váltak a mindenkori meghatározott cél szempontjából.

 • A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük.
 • A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.
 • A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.
 • A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.
 • Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

Az Ön adatvédelmi jogai
Az érintettet különböző adatvédelmi jogok illetik meg. A következőkben elmagyarázzuk ezeket a jogokat. A jogok gyakorlásához a fenti kapcsolattartási adatokat használhatja.

Tájékoztatás, helyesbítés és törlés joga
Az érintett személyes jogokra vonatkozólag minden érintettnek joga van tájékoztatást, valamint az adatok helyesbítését, vagy törlését, vagy az adatkezelés korlátozását kérni a kezelőtől, vagy tiltakozni a kezelés ellen, valamint minden érintettnek joga van az adathordozhatósághoz.

Visszavonási jog
Minden érintettnek joga van bármikor visszavonni hozzájárulását anélkül, hogy ez érintené a hozzájárulás alapján a visszavonás időpontjáig végzett adatkezelés jogszerűségét.

Panasztétel joga
Minden érintett jogosult panaszt tenni valamelyik adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, ha véleménye szerint megsértették adatvédelmi jogait.

Tájékoztatási jog
Minden érintett jogosult megtudni, hogy a személyes adatok rendelkezésre bocsátását törvény vagy szerződés előírja-e, vagy azokra valamely szerződéskötéshez van-e szükség, hogy az érintett személy köteles-e rendelkezésre bocsátani személyes adatait, és hogy milyen lehetséges következményekkel járna az adatok rendelkezésre bocsátásának megtagadása.

Automatizált döntéshozatal és profilkészítés
Automatizált döntéshozatal és profilkészítés történik. A profilkészítés a személyes adatok automatizált kezelésének valamennyi olyan fajtáját jelenti, amelynek lényege az, hogy ezeket a személyes adatokat arra használják, hogy valamely természetes személyre vonatkozó, meghatározott személyes szempontokat algoritmusok alapján értékeljenek. Automatizált egyedi döntésről akkor beszélünk, ha a döntést kizárólag algoritmusok alapján hozzák meg anélkül, hogy ezt kiegészítőleg egy ember is felülvizsgálná. Ez a vállalkozásnál a GDPR 22. cikke alapján történik, és az érintett ezzel kapcsolatos jogait a GDPR 22. cikk (1) bek. szerint érvényesítheti.

Adatkezelési hozzájárulásának visszavonása

Számos adatkezelési folyamat csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A már megadott hozzájárulás bármikor visszavonható. Ehhez elegendő, ha a hozzájárulás visszavonását tetszőleges formában közli velünk e-mailben. A visszavonás nem érinti a visszavonás időpontjáig végzett adatkezelés jogszerűségét.

Panasztétel joga az illetékes felügyeleti hatóságnál

Adatvédelmi incidens során az érintettet megilleti a panasztétel joga az illetékes felügyeleti hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Adathordozhatósághoz való jog
Önnek joga van arra, hogy hozzájárulása alapján vagy a szerződés teljesítése céljából automatikusan kezelt adatokat valamilyen elterjedt, géppel olvasható formátumban megküldesse saját maga vagy egy harmadik fél számára. Amennyiben az adatok közvetlen továbbítását kéri egy másik adatkezelő számára, ez csak abban az esetben történik meg, ha ez technikailag lehetséges.

SSL-, ill. TLS-titkosítás
Ez az oldal SSL-, ill. TLS-titkosítást alkalmaz biztonsági célból és olyan bizalmas tartalmak továbbításának védelmére, mint például a megrendelések vagy ajánlatkérések, amelyeket Ön számunkra, mint az oldal üzemeltetője számára küld. A titkosított kapcsolatot arról ismeri fel, hogy a böngésző címsora “http://”-ről “https://”-re változik, ill. megjelenik egy lakat jel a böngésző címsorában.
Ha aktiválja az SSL-, ill. TLS-titkosítást, akkor harmadik fél nem olvashatja el a számunkra továbbított adatokat.

Tájékoztatás, tiltás, törlés
Az érvényes törvényi rendelkezések keretében Önnek mindenkor joga van ingyenes tájékoztatásra a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatkezelés céljáról, és adott esetben megilleti Önt az adatok helyesbítésének, tiltásának vagy törlésének joga. Ezzel kapcsolatban, valamint a személyes adatok további kérdéseivel kapcsolatban bármikor fordulhat hozzánk az adatvedelem@wuerth.hu címen.

Adatvédelmi incidens
Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.
Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából. Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a Würth Szereléstechnika Kft. címére (2045 Törökbálint, Würth u. 2.), vagy elektronikusan az adatvedelem@wuerth.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

Adatgyűjtés történik a Würth Szereléstechnika Kft. területén a nyilvánosan hozzáférhető helyiségek optikai elektronikai berendezésekkel történő megfigyelése során (videómegfigyelés). A kamerarendszer üzemeltetésének célja a vagyonvédelem és a személyi biztonság biztosítása. Az üzemeltetés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
A felvételeket maximum a törvényben meghatározott ideig tároljuk, harmadik félnek nem adjuk át a a bűncselekmény esetén történő hatóság által kért adatszolgáltatás kivételével. A Würth Szereléstechnika Kft. különböző telephelyein (cégközpont, raktárak, üzletek) más-más kamerarendszer működik, az adattárolás rendszerenként más helyen történik.
Az egyes megfigyelő rendszerekről (adatkezelő, tárolási idő, kamerák célja és látószöge) az adott telephelyen tájékoztatást nyújtunk. A jogszerű felhasználás betartása érdekében szervezetünk kamera szabályzatot is alkotott, melyet az adott telephelyen igény esetén bárki számára rendelkezésre bocsátunk olvasásra.

Sütik

Az internetes oldalak részben úgynevezett sütiket használnak. A sütik nem károsítják számítógépét és nem tartalmaznak vírusokat. A sütik arra szolgálnak, hogy ajánlatunkat felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyük. A sütik kis adatfájlok, amelyek az Ön számítógépére kerülnek, és amelyeket böngészője tárol.
Az általunk használt sütik többsége úgynevezett munkamenetsüti. Ezek honlapunk megtekintése után automatikusan törlődnek. A többi sütit végkészüléke mindaddig tárolja, amíg Ön nem törli azokat. Ezek a sütik teszik lehetővé számunkra, hogy böngészőjét felismerjük a következő látogatáskor.
Ön a böngészőjét beállíthatja úgy, hogy tájékoztatást kapjon a sütik mentéséről, vagy úgy, hogy csak egyes esetekben engedélyezze a sütiket, illetve a sütik elfogadását meghatározott esetekben vagy általában kizárja, valamint hogy aktiválja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A sütik kikapcsolása korlátozhatja a honlap funkcióit.
A rendszer a GDPR 6. cikk. (1) bek. b) pont alapján elmenti azokat a sütiket, amelyek az elektronikus kommunikációs folyamat végrehajtásához, vagy bizonyos, Ön által kívánt funkciók (pl. bevásárolókosár funkció) rendelkezésre bocsátásához szükségesek. A Würth Szereléstechnika Kft. kezeli ezeket a sütiket és elsősorban az online shopban leadott megrendelései feldolgozására használja. Amennyiben más sütiket mentünk el (pl. az Ön böngészési viselkedésének elemzésére), akkor ezeket a jelen adatvédelmi nyilatkozatban külön tárgyaljuk.

Az aktív sütik áttekintését megtalálja a következő hivatkozás alatt: sütikre vonatkozó tájékoztatások

Szervernapló fájljai

Az úgynevezett szervernapló fájljaiban automatikusan gyűjtjük és tároljuk azokat az információkat, amelyeket böngészője automatikusan továbbít számunkra. Ezek az alábbiak:

 • böngészőtípus és böngészőverzió
 • használt operációs rendszer
 • referrer URL
 • hozzáférést kérő számítógép hostneve
 • szerver lekérdezésének időpontja
 • IP-cím

Az adatokat más adatforrásokkal nem vezetjük össze.
Az adatkezelés alapja a GDPR 6. cikk. (1) bek. b) pontja, amely megengedi a szerződésteljesítés vagy a szerződést előkészítő tevékenységek érdekében végzett adatkezelést.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha Ön ajánlatkérést juttat el hozzánk a kapcsolattartási űrlapon, akkor az ajánlatkérő űrlap adatait az ajánlatkérés feldolgozása és az azzal kapcsolatos kérdések megválaszolása céljából az Ön által megadott kapcsolattartási adatokkal együtt elmentjük.
A kapcsolattartási űrlapon megadott adatok kezelése arra vonatkozó, jogos érdekünk alapján történik, hogy kapcsolatot tartsunk Önnel, mint vevőnkkel, és javítsuk tanácsadási szolgáltatásunk minőségét. (GDPR 6. cikk. (1) bek. f) pont). Ha a kapcsolat célja szerződéskötés, akkor az adatkezelés kiegészítő jogszabályi alapja a GDPR 6. cikk. (1) bek. b) pontja.
A kapcsolattartási űrlapon Ön által feltüntetett adatokat megőrizzük mindaddig, amíg Ön fel nem szólít minket azok törlésére, vagy meg nem szűnik az adattárolás célja (pl. ajánlatkérése feldolgozásának lezárását követően). Kivételt képezhetnek ez alól a törvényi megőrzési kötelezettségek.

Regisztráció online shop oldalunkon

Ön regisztrálhat online shopunkban, hogy használja az oldal további funkcióit. Az ehhez megadott adatok csak azon mindenkori ajánlat vagy szolgáltatás igénybevételére szolgálnak, amelyre regisztrált. A regisztráció során bekért kötelező adatokat hiánytalanul meg kell adni, különben visszautasítjuk a regisztrációt.
Az ajánlat tartalmával kapcsolatos, fontos módosítások vagy technikailag szükséges változtatások esetén a regisztráció során megadott e-mail címet arra használjuk, hogy Önt ezen keresztül tájékoztassuk.
Az online shopunkban történő regisztrálás az Ön és a Würth Szereléstechnika Kft. közötti szerződés teljesítéséhez, illetve létrehozásához szükséges (GDPR 6. cikk. (1) bek. b) pont).
A regisztráció során rögzített adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön fenntartja regisztrációját online shopunkban, majd ezt követően töröljük azokat. Ez nem érinti a kötelező törvényi megőrzési határidőket.

Adatok (ügyfél- és szerződésadatok) kezelése

A személyes adatokat csak olyan mértékben gyűjtjük, kezeljük és használjuk, amilyen mértékben ezek szükségesek a szerződés létrehozásához, tartalmi kialakításához vagy módosításához (állományadatok). Ennek alapja a GDPR 6. cikk. (1) bek. b) pontja, amely megengedi a szerződésteljesítés vagy a szerződést előkészítő tevékenységek érdekében végzett adatkezelést. Az internetes oldalaink igénybevételére vonatkozó személyes adatokat (használati adatok) csak annyiban gyűjtjük, kezeljük és használjuk, amennyiben ez ahhoz szükséges, hogy a felhasználó számára lehetővé tegyük és elszámoljuk a szolgáltatás igénybevételét.

A gyűjtött ügyféladatokat a megbízás lezárása vagy az üzleti kapcsolat befejezése után töröljük. Ez nem érinti a kötelező törvényi megőrzési határidőket.

Személyes termékajánlások

Amennyiben honlapunkon a megfelelő sütibeállításokat választotta ki, a honlapon a bejelentkezést követően használhatja a termékajánlások böngészési előzményeit. Ide tartoznak mindenekelőtt a Würth honlapján Ön által meglátogatott vagy keresett árucikkek oldalai és termékkategóriái. Ön bármikor tiltakozhat böngészési viselkedésének fenti elemzése ellen. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy ebben az esetben nem fogunk tudni személyre szabott termékajánlásokat kínálni Önnek a böngészőben vagy más értékesítési csatornán.
A személyes termékajánlásai létrehozására szolgáló sütik mentése a GDPR 6. cikk. (1) bek. f) pontja alapján történik. A honlap üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a böngészési előzmények elemzéséhez, hogy optimalizálja internetes ajánlatát és reklámját is.
A sütik által a honlap használatáról létrehozott információkat nem adjuk tovább harmadik félnek. A sütik mentését megakadályozhatja oly módon, hogy megfelelően beállítja böngészője szoftverét; azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy Ön ilyenkor esetleg nem használhatja maradéktalanul a honlap összes funkcióját. Ha nem ért egyet adatai mentésével és használatával, akkor itt kikapcsolhatja azadatmentést és adathasználatot. Ebben az esetben létrehoz egy letiltási („opt out”) sütit a böngészőben, amely anonimizálja a böngészési előzményeket. Ha Ön törli a sütiket, akkor ennek az a következménye, hogy törli a letiltási sütit is. A letiltási sütit újra aktiválnia kell, ha ismét honlapunkra látogat.

Adattovábbítás szerződéskötés esetén online shop-ok, üzletkötők és áruküldő szolgálatok számára

Személyes adatait csak akkor továbbítjuk harmadik félnek, ha ez a szerződés teljesítésének keretében szükséges, például az áru szállításával megbízott vállalkozás vagy a fizetési folyamat lebonyolításával megbízott hitelintézet számára. Adatok ezen túlmenő továbbítására nem, vagy csakis akkor kerül sor, ha Ön kifejezetten hozzájárult az adattovábbításhoz. Adatait nem továbbítjuk harmadik félnek az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül, például reklám céljából.
Az adatkezelés alapja a GDPR 6. cikk. (1) bek. b) pontja, amely megengedi a szerződésteljesítés vagy a szerződést előkészítő tevékenységek érdekében végzett adatkezelést.

Adattovábbítás szerződéskötés esetén, szolgáltatások és digitális tartalmak számára

Személyes adatokat csak akkor továbbítunk harmadik félnek, ha ez a szerződés teljesítésének keretében szükséges, például a fizetési folyamat lebonyolításával megbízott hitelintézet számára.
Adatok ezen túlmenő továbbítására nem, vagy csakis akkor kerül sor, ha Ön kifejezetten hozzájárult az adattovábbításhoz. Adatait nem továbbítjuk harmadik félnek az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül, például reklám céljából.
Az adatkezelés alapja a GDPR 6. cikk. (1) bek. b) pontja, amely megengedi a szerződésteljesítés vagy a szerződést előkészítő tevékenységek érdekében végzett adatkezelést.

Bankkártyás fizetés

Weboldalunkon bankkártyás fizetést kínálunk a First Data GMBH (Marienbader Platz 1, 61348 Bad Homburg v. d. Höhe) szolgáltató segítségével. Az adatokat magunk nem gyűjtjük és nem tároljuk.

Ha a bankkártyás fizetést választja, a tranzakció feldolgozásához kért és szükséges személyes és fizetési szempontból releváns adatokat szintén vagy kizárólag közvetlenül az Ön bankjának, bankkártya-társaságának vagy az First Data-nak továbbítjuk. A bankkártya-adatokat csak az First Data gyűjti és titkosított formában tárolja. A First Data GMBH-val kapcsolatos részletes információkat ezen a linken találja: https://www.fiserv.com/en-de.html

Adatait a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján továbbítjuk az First Data-nak (feldolgozás, és a szerződés teljesítése érdekében). Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez való hozzájárulását. A visszavonásnak nincsen kihatása a múltbéli adatfeldolgozási műveletekre.

Google Analytics

Ez a honlap a Google Analytics internetes analitikai szolgáltatásának funkcióit használja. A szolgáltató a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
A Google Analytics úgynevezett sütiket alkalmaz. Ezek olyan szövegfájlok, amelyeket számítógépe elment a számítógépre, és amelyek lehetővé teszik, hogy elemezzük azt, hogyan használja a honlapot. A sütik által a honlap használatáról létrehozott információk általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítódnak, ahol azokat eltárolják.
A Google Analytics sütijeink mentése a GDPR 6. cikk. (1) bek. f) pontja alapján történik. A honlap üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a használati mód analíziséhez, hogy optimalizálja internetes ajánlatát és reklámját.

IP-cím anonimizálása

Ezen a honlapon aktiváltuk az IP-cím anonimizálása funkciót. Ez azt jelenti, hogy az Ön IP-címét a Google az Európai Unió tagállamai vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményt aláíró más államok területén lerövidíti az USA-ba történő továbbítás előtt. Csak kivételes esetben kerül arra sor, hogy a teljes IP-cím a Google valamelyik USA-beli szerverére kerüljön és ott rövidítsék le azt. A Google a honlap üzemeltetőjének megbízásából arra fogja használni ezt az információt, hogy kiértékelje a honlap használatáról szóló információkat, jelentéseket készítsen a honlapon végzett tevékenységekről, és a honlap használatával és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson a honlap üzemeltetője számára. A felhasználó böngészőjéről a Google Analytics keretében továbbított IP-címet nem vezetik össze a Google más adataival.

Böngésző plugin

A sütik mentését megakadályozhatja oly módon, hogy megfelelően beállítja böngészője szoftverét; azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy Ön ilyenkor esetleg nem használhatja maradéktalanul a honlap összes funkcióját. Ön a fentieken túlmenően megakadályozhatja a felhasználókról a sütik által generált és a honlap használatára vonatkozó adatok (ideértve a felhasználók IP címét) továbbítását a Google felé, valamint ezen adatoknak a Google általi kezelését, a következő hivatkozás alatti böngésző-plugin letöltésével és telepítésével: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Adatrögzítés tiltása

Megakadályozhatja adatai Google Analytics általi rögzítését oly módon, hogy a következő hivatkozásra kattint. Ezzel elhelyez egy letiltási sütit, amely megakadályozza adatai rögzítését a honlap jövőbeni látogatása során. Google Analytics inaktiválása.
A Google adatvédelmi nyilatkozatában további információkat talál a Google Analytics felhasználói adatkezelésére vonatkozólag: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Adatfeldolgozás

Adatfeldolgozási szerződést kötöttünk a Google-lal, és a Google Analytics használata során maradéktalanul betartjuk az adatvédelmi hatóságok szigorú előírásait.

Demográfiai adatok a Google Analytics-nél

Ez a honlap használja a Google Analytics demográfiai adatok funkcióját. Ennek segítségével az oldal látogatóinak életkoráról, neméről és érdeklődéséről szóló jelentés készíthető. Ezek az adatok a Google érdeklődés alapján meghatározott reklámjából, valamint harmadik szolgáltató látogatói adataiból származnak. Ezeket az adatokat nem lehet hozzárendelni egy meghatározott személyhez. Ezt a funkciót bármikor kikapcsolhatja a Google fiókjában található megjelenítési beállításokban, vagy általában megtilthatja adatai Google Analytics általi rögzítését az Adatrögzítés tiltása című pontban leírtaknak megfelelően.

Würth webanalitika

Ez a honlap a Würth Open Source Software Matomo/Piwik alapján készült webanalitikai szolgáltatását használja. A Würth webanalitika úgynevezett sütiket alkalmaz. Ezek olyan szövegfájlok, amelyeket számítógépe elment a számítógépre, és amelyek lehetővé teszik, hogy elemezzük azt, hogyan használja a honlapot. Ehhez eltároljuk szerverünkön a sütik által a honlap használatáról létrehozott információkat. Az IP-címet a mentés előtt anonimizáljuk. A Würth webanalitika sütijei mindaddig a végkészüléken maradnak, amíg a felhasználó nem törli azokat.
A Würth webanalitika sütijeinek mentése a GDPR 6. cikk. (1) bek. f) pontja alapján történik. A honlap üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a használati mód anonimizált analíziséhez, hogy optimalizálja internetes ajánlatát és reklámját is.
A sütik által a honlap használatáról létrehozott információkat nem adjuk tovább harmadik félnek. A sütik mentését megakadályozhatja oly módon, hogy megfelelően beállítja böngészője szoftverét; azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy Ön ilyenkor esetleg nem használhatja maradéktalanul a honlap összes funkcióját.
Ha nem ért egyet adatai mentésével és használatával, akkor itt kikapcsolhatja az adatmentést és adathasználatot. Ebben az esetben elment egy letiltási („opt out”) sütit a böngészőben, amely megakadályozza, hogy a Würth webanalitika elmentse a használati adatokat. Ha Ön törli a sütiket, akkor ennek az a következménye, hogy törli a Würth webanalitika letiltási sütijét is. A letiltási sütit újra aktiválnia kell, ha ismét honlapunkra látogat.

„Nincs nyomon követés” beállítások

A sütik mentését beállíthatja internetes böngészőjében a „nincs nyomon követés” (DNT) beállításokkal is. A böngészőtől függően a DNT vagy egy opció a programbeállításokban, vagy egy úgynevezett plugin, ill. add on. Aktiválásakor jelzi a böngésző, hogy az eszköz nyomonkövetési tevékenysége az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem kívánatos. Ha be van kapcsolva ez a beállítás, akkor anonimizáljuk az eszköz nyomonkövetési funkcióját. Kérjük tartsa szem előtt, hogy az alkalmazott internetes böngészőtől függően különböző eljárási módok lehetségesek, amelyekkel Ön aktiválhatja a DNT-t.

IP-cím anonimizálása

Ezen a honlapon aktiváltuk az IP-cím anonimizálása funkciót. Ezáltal a Würth lerövidíti az Ön IP-címét. Arra használjuk ezeket az információkat, hogy kiértékeljük a honlap használatát, jelentéseket készítsünk a honlapon végzett tevékenységekről, valamint a honlap és az internet használatával kapcsolatos, további szolgáltatásokat nyújtsunk.

Google Analytics Remarketing

Honlapjaink használják a Google Analytics Remarketing funkcióit a Google AdWords és Google DoubleClick készülékeken túlnyúló funkcióival összefüggésben. A szolgáltató a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a Google Analytics Remarketing által készített reklám célcsoportokat összekapcsoljuk a Google AdWords és Google DoubleClick készülékeken túlnyúló funkcióival. Ily módon másik végkészülékén is megjeleníthetők az érdeklődés alapján meghatározott, személyre szabott reklámüzenetek, amelyeket az Ön korábbi internethasználati és böngészési viselkedése alapján valamely végkészülékén (például mobiltelefonján) már Önre szabtak.Ha megfelelő hozzájárulását megadta már a Google-nak, akkor a Google ebből a célból összekapcsolja az Ön internetes és applikációs böngészési folyamatait a Google fiókjával. Ily módon ugyanazt a személyre szabott reklámüzenetet lehet eljuttatni Önhöz bármelyik olyan végkészülékére, amelyre bejelentkezett Google fiókjával.

Ennek a funkcióknak a támogatására a Google Analytics rögzíti a felhasználók Google-hitelesítésű azonosítóját, amelyeket átmenetileg összekapcsol Google Analytics adatainkkal, hogy definiálja és elkészítse a készülékeken túlnyúló reklámmegjelenítések célcsoportjait.
Tartósan letilthatja a készülékeken túlnyúló remarketing/targeting funkciót oly módon, hogy Google-fiókjában kikapcsolja személyre szabott reklámját; ehhez kövesse a következő hivatkozást: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
A Google-fiókjában rögzített adatok összevonása kizárólag hozzájárulása alapján történik, amelyet a Google-nál adhat meg vagy vonhat vissza (GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pontja). Azoknál az adatrögzítési folyamatoknál, amelyeket nem lehet összevonni Google fiókjában (pl. mert Önnek nincsen Google fiókja vagy megtiltotta az összevonást), az adatrögzítés a GDPR 6. cikk. (1) bek. f) pontján alapul. A jogos érdek abból adódik, hogy a honlap üzemeltetőjének érdeke fűződik a honlap látogatóinak reklámcélokra végzett, anonimizált analíziséhez.
További információkat és az adatvédelmi rendelkezéseket megtalálja a Google adatvédelmi nyilatkozatában: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google reCAPTCHA

A “Google reCAPTCHA”-t (a következőkben: “reCAPTCHA”) használjuk honlapunkon. A szolgáltató a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).
A reCAPTCHA-val lehet megvizsgálni, hogy a honlapunkon történő adatbevitelt (pl. egy kapcsolattartási űrlapon) ember vagy pedig automatizált program végezte-e el. Ehhez a reCAPTCHA különböző jellemzők alapján elemzi a honlap látogatójának viselkedését. Ez az elemzés automatikusan megkezdődik, amint belép a látogató a honlapra. A reCAPTCHA az elemzéshez kiértékel különböző információkat (pl. IP-címet, a honlap látogatójának a honlapon való tartózkodásának időtartamát, vagy a fehlasználó által az egérrel végzett mozdulatokat). Az elemzés során rögzített adatokat továbbítja a Google-nak.
A reCAPTCHA elemzései teljes mértékben a háttérben futnak. A honlap látogatói nem kapnak tájékoztatást arról, hogy elemzés történik.
Az adatkezelés a GDPR 6. cikk. (1) bek. f) pontja alapján történik. A honlap üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy internetes ajánlatait védje az automatizált, visszaélésszerű kikémlelés és SPAM ellen.
A Google reCAPTCHA szolgáltatására vonatkozó, további információkat, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozatát megtalálja a következő hivatkozásokon:https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ és https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

A Google Tag Manager használata

A Google Tag Manager szolgáltatást használjuk. Ezzel a szolgáltatással egy felületen keresztül lehet kezelni a honlap címkéit. A Google Tag Manager csupán elhelyezi a címkéket. Nem használ sütiket, és nem rögzít személyes adatokat. A Google Tag Manager helyettesít minden más olyan címkét, amely esetleg adatot rögzít. A Google Tag Manager nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz.
A Google Tag Managerre vonatkozó, további információkat megtalálja a következő hivatkozáson: http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Bing Ads

A Bing Ads szolgáltatást használjuk, amely a Microsoft Corporation („Microsoft“) Univerzális Eseménykövetést (UEK) a remarketing és az üzletkötések követésének megvalósítására szolgáló programja. Ebből a célból sütik kerülnek a számítógépére, ha a Bing vagy Yahoo keresőn keresztül jutott honlapunkra. Ebben a szövegfájlban a honlapunk használatára, tehát az Ön által megnyitott internetes oldalakra vonatkozó információkat tárolja a Bing Ads 180 napig, majd ezt követően törli azokat. Ezen információk közé tartozik többek között a meglátogatott oldalak URL-je, a ránk mutató hivatkozást tartalmazó oldal URL-je, valamint az Ön IP-címe. A remarketing funkció használatával a fent megnevezett keresőgépek valamelyikén végzett, későbbi keresés során Önre szabott, különleges ajánlatokat tudunk megjeleníteni.
Amennyiben nem ért egyet az információk gyűjtésével, a sütik elhelyezését kikapcsolhatja az Ön által használt internetes böngésző beállításaiban. Ez adott esetben korlátozhatja a honlap működését. Ezenkívül a Microsoft adott esetben az úgynevezett cross device tracking révén több elektronika készülékén keresztül követheti használattal kapcsolatos viselkedését, és ezáltal képes személyre szabott reklámot megjeleníteni a Microsoft honlapokon és alkalmazásain. Ezt a működést a https://choice.microsoft.com/de-de/opt-out oldalon lehet kikapcsolni.
A Bing Ads honlapján talál további információkat a Bing analitikai szolgáltatásaira vonatkozólag ( https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2). A Microsoft gyűjtött adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi feltételeit a következő hivatkozáson nyithatja meg: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/.

Facebook pixel

Honlapunk a Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”)) látogatói tevékenység pixel szolgáltatását használja konverziómérésre.
Ily módon követhető az oldal látogatóinak viselkedése, miután a látogatók a Facebook reklámmegjelenítésére történő kattintással a szolgáltató honlapjára kerülnek. Ezáltal statisztikai és piackutatási célokra kiértékelhető és a jövőbeni reklámtevékenységek céljából optimalizálható a Facebook reklámmegjelenítéseinek hatékonysága.
A gyűjtött adatok számunkra, mint a honlap üzemeltetője számára név nélkül jelennek meg, azokból nem vonható le következtetés a felhasználók személyazonosságára vonatkozóan. Mindazonáltal az adatokat a Facebook tárolja és kezeli, így összekapcsolhatja azokat az adott felhasználói profillal, és a Facebook az adatokat felhasználhatja saját reklámcéljaira a Facebook adatfelhasználási irányelvealapján. Ezáltal a Facebook lehetővé tehet reklámmegjelenítéseket a Facebook oldalain, valamint a Facebook-on kívül. Az adatok ilyen felhasználását mi az oldal üzemeltetőiként nem befolyásolhatjuk.

A Facebook adatvédelmi tájékoztatóiban további tudnivalókat talál magánszférája védelmére vonatkozólag: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Ezenkívül kikapcsolhatja a Custom Audiences remarketing funkciót a reklámmegjelenítések beállításainak területén a https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen oldalon. Ehhez be kell jelentkeznie a Facebook-on.
Amennyiben nincsen Facebook fiókja, akkor a Facebook használat alapú reklámtevékenységét kikapcsolhatja a European Interactive Digital Advertising Alliance honlapján: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

A felhasználó saját maga dönt arról, hogy ad-e hozzájárulást célzott hirdetésekre, továbbá, hogy a kötelezően megadott adatokhoz képest mennyi és milyen jellegű személyes adatot oszt meg. Keresési feltétel lehet az érintett által a saját TikTok profiljában megadott adatok vagy a megosztás vagy más tevékenységek során keletkezett személyes adatok, mely adatokra (az adatok körére és felhasználásának módjára) a TikTok adatvédelmi szabályzata (Adatvédelmi szabályzat | TikTok), valamint a TikTok cookie szabályzata (A TikTok Platform Sütiszabályzata | TikTok) irányadó, azokhoz sem az adatfeldolgozó, sem az adatkezelő nem fér hozzá.

Hírlevéladatok

Ha szeretné megrendelni a honlapon felkínált hírlevelet, akkor ehhez egy e-mail címre, valamint olyan információkra van szükségünk, amelyek lehetővé teszik számunkra annak ellenőrzését, hogy Ön a megadott e-mail cím tulajdonosa, és egyetért a hírlevél megküldésével. További adatokat nem, illetve csak önkéntes alapon gyűjtünk. Ezeket az adatokat kizárólag a kért hírlevelek elküldésére használjuk, és nem adjuk tovább harmadik fél számára.

A hírlevélkérő űrlapon rögzített adatok kezelése ezáltal kizárólag az Ön hozzájárulása alapján történik (GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pontja). Bármikor visszavonhatja az adatok és az e-mail cím tárolásához, valamint azok hírlevél küldésére történő használatához adott hozzájárulását, például a hírlevélben található Leiratkozás hivatkozásra kattintva. A visszavonás a visszavonásig már elvégzett adatkezelési folyamatok jogszerűségét nem érinti.

Az Ön által levélküldés céljából velünk közölt adatokat a hírlevél lemondásáig tároljuk, majd ezután töröljük. Ez nem érinti a más célra nálunk tárolt adatokat (pl. regisztráció céljából használt e-mail címeket).

Inxmail

A Würth Szereléstechnika Kft. a Inxmail szoftvert használja hírlevelek küldésére. Ezzel a szoftverrel többek között hírlevelek küldését lehet megszervezni és elemezni. Az Ön által a levelek kézbesítése céljából megadott adatokat a Inxmail saját szerverén tárolja.

Ha nem szeretné, hogy a Inxmaillel elemezzük az Ön adatait, akkor le kell mondania a mindenkori hírlevelet. Ehhez mindegyik hírlevélben feltüntetünk egy megfelelő hivatkozást.

A Inxmail által végzett adatelemzés

Az elemzés céljából a Inxmaillal küldött e-mailek egy úgynevezett tracking pixelt tartalmaznak, amely az e-mail megnyitásakor kapcsolatba lép a Webmail szoftvert futtató szerverrel. Ily módon megállapítható, hogy megnyitották-e a hírlevelet, valamint az is, hogy a hírlevél megnyitása után milyen tartalmat nézett meg a weboldalon.

Továbbá a Inxmail segítségével kideríthetjük, hogy rákattintottak-e valamelyik hivatkozásra a hírlevélben, és ha igen, melyikre. Az e-mail összes hivatkozása úgynevezett tracking link, amellyel számolhatók az Ön kattintásai.

A Inxmail analitikai funkciójára vonatkozó további részleteket a következő hivatkozáson találja meg: https://www.inxmail.com/

További adattárolások

A Inxmail hírlevél küldő szoftver címadatbázisát további feldolgozás céljából átadjuk az Addict Interactive Kft. cégnek is. Az Addict segítségével még célzottabb megkereséseket/hírleveleket tudunk kiküldeni a hírlevelet kérő partnereinknek. Az Addict cég a kapott adatokat saját rendszerében tárolja.

Ha nem szeretné, hogy adatai az Addict céghez átkerüljenek, akkor le kell mondania a hírlevelet valamelyik hírlevélben szereplő leiratkozó hivatkozásra való kattintással. A leiratkozás az összes hírlevélről való leiratkozást jelenti, mely során mind a Inxmail mind pedig az Addict adatbázisából eltávolításra kerül a leiratkozó email címe.

Jogszabályi alap

Az adatkezelés az Ön hozzájárulása alapján történik (GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pontja). Ön ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A visszavonás a visszavonásig már elvégzett adatkezelési folyamatok jogszerűségét nem érinti.

Az adattárolás időtartama

Az Ön által a hírlevelek küldése céljából velünk közölt adatait a hírlevél lemondásáig tároljuk, majd ezután töröljük a Inxmail és Addict szervereiről. A más célra nálunk tárolt adatokat (pl. számlázáshoz szükséges adatokat) ez nem érinti.

További adatfeldolgozások

A Würth Kft. a partnerei személyes adataikat vállalunk rendelkezésére bocsájtják a törvénynek megfelelően. Würth Kft. a hatékonyabb ügyfélkiszolgálás céljából a telefonrendszerünk szolgáltatójának (mint adatfeldolgozó) is továbbítja partnereink alábbi személyes adatait: név, telefonszám, email cím

Az adatfeldolgozó és a Würth Kft. között adatfeldolgozói szerződés garantálja a személyes adatok védelmét.

Az adatfeldolgozó adatai:

Arenim Technologies Fejlesztő és Szolgáltató Kft.

(Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.; Cg.: 01-09-330669; Adószám: 12904327-2-43;)

YouTube

YouTube videók integrálása

Online szolgáltatásunk olyan YouTube videókat tartalmaz, amelyeket a www.youtube.com tárol, és amelyek a honlapunkról közvetlenül lejátszhatók. Ezeket mind integrálták a „bővített adatvédelmi módba”, azaz a YouTube nem kapja meg az Önre, mint felhasználóra vonatkozó adatokat, ha nem játssza le a videókat. Csak akkor történik adattovábbítás, ha Ön lejátssza a videókat. Erre az adattovábbításra nincsen befolyásunk. Ez attól függetlenül történik, hogy a YouTube rendelkezésre bocsátott-e olyan felhasználói fiókot, amelyen keresztül Ön bejelentkezett, vagy pedig nincsen ilyen felhasználói fiók. Ha Ön bejelentkezett a Google-nál, akkor adatait közvetlenül hozzárendelik a fiókjához.

Ha nem szeretné a YouTube profiljához történő hozzárendelést, akkor ki kell jelentkeznie a YouTube-ból a videók lejátszása előtt. A YouTube felhasználói profilként menti adatait, és felhasználja azokat reklám, piackutatás és/vagy honlapja igényekre szabott kialakítása céljából. Ön jogosult tiltakozni a felhasználói profil kialakítása ellen, amellyel kapcsolatban a tiltakozási jog gyakorlása céljából a YouTube-hoz kell fordulnia.

A YouTube használata online szolgáltatásunk vonzó bemutatása érdekében történik. Ez jogos érdekünk a GDPR 6. cikk. (1) bek. f) pontja értelmében.

Az adatvédelmi nyilatkozatban talál további információkat a YouTube által végzett adatgyűjtés és adatkezelés céljáról és mértékéről. Ott további információkat talál jogaira és a magánszférája védelmében lehetséges beállítási lehetőségekre vonatkozólag: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. A Google az Ön személyes adatait az USA-ban is kezeli, és elfogadta az EU-US-Privacy-Shield előírásait, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

A YouTube-ot a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA üzemelteti.

Google Maps

Ezen a honlapon a Google Maps szolgáltatását használjuk. Ezáltal közvetlenül a honlapon megjeleníthetünk Önnek interaktív térképeket, és lehetővé tesszük Önnek a térképfunkció kényelmes használatát.

A honlapon történő látogatással a Google tájékoztatást kap arról, hogy Ön megnyitotta honlapunk megfelelő aloldalait. Ez attól függetlenül történik, hogy a Google rendelkezésre bocsátott-e egy olyan felhasználói fiókot, amelyen keresztül Ön bejelentkezett, vagy pedig nincsen ilyen felhasználói fiók. Ha Ön bejelentkezett a Google-nál, akkor adatait közvetlenül hozzárendelik a fiókjához. Ha nem szeretné a profiljához a Google-nál történő hozzárendelést, akkor ki kell jelentkeznie a térkép megnyitása előtt. A Google felhasználói profilként menti adatait és reklám, piackutatás és/vagy honlapja igényekre szabott kialakítása céljából felhasználja azokat. Az ilyen kiértékelés főként (nem bejelentkezett felhasználók esetén is) az igényekre szabott reklámok megjelenítése céljából történik, és azért, hogy a közösségi oldalak más felhasználóit tájékoztassuk az Ön honlapunkon végzett tevékenységeiről. Ön jogosult tiltakozni a felhasználói profil kialakítása ellen, ezzel kapcsolatban a tiltakozási jog gyakorlása céljából a Google-hoz kell fordulnia.

A Google Maps használata online szolgáltatásunk megfelelő bemutatása és a honlapon általunk megadott helyek könnyebb megtalálása érdekében történik. Ez jogos érdekünk a GDPR 6. cikk. (1) bek. f) pontja értelmében.

Az adatvédelmi nyilatkozatokban talál további információkat a Google Maps által végzett adatgyűjtés és adatkezelés céljáról és mértékéről. Az adatvédelmi nyilatkozatokban további információkat talál jogaira és a magánszférája védelmében lehetséges beállítási lehetőségekre vonatkozólag: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. A Google az Ön személyes adatait az USA-ban is kezeli, és elfogadta az EU-US Privacy Shield előírásait, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

A Google Maps-et a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA üzemelteti.

Social Share Buttons

Honlapunkon úgynevezett Social Share Button-okat használunk a Facebook, Google+, Pinterest közösségi oldalakhoz és a Twitter mikroblogging szolgáltatáshoz. Annak érdekében, hogy teljesüljön a honlapunk látogatásakor közölt adatok védelme, integráltuk a gombokat a Shariff megoldással. Az integrálás ilyen módja biztosítja, hogy olyan honlapunk megnyitásakor, amely tartalmazza ezt a gombot, ne jöjjön létre kapcsolat a Facebook, Google, Pinterest és Twitter („közösségi oldalak“) szervereivel. Böngészője csak akkor hoz létre közvetlen kapcsolatot a közösségi oldal szervereivel, ha Ön aktívan az egyik ilyen gombra kattint, és ezáltal hozzájárulását adja az adattovábbításhoz. Ha Ön rákattint az egyik ilyen gombra, akkor a közösségi oldal csak arról kap tájékoztatást tőlünk, hogy böngészője megnyitotta honlapunk megfelelő oldalát, abban az esetben is, ha nincsen profilja a megfelelő közösségi oldalon vagy éppen nincsen ott bejelentkezve. Ezután böngészője ezt az információt (ideértve IP-címét) közvetlenül a mindenkori közösségi oldal valamelyik szerverére továbbítja, és ott elmenti anélkül, hogy erre befolyásunk lenne. Ha Ön bejelentkezett a megfelelő közösségi oldalon, akkor ott honlapunk látogatását közvetlenül hozzárendelheti profiljához. Ha valamelyik közösségi oldallal lép interakcióba, például megnyomja a Tetszik vagy Tweet gombot, akkor ezzel közvetlenül szintén továbbítja a megfelelő információt a közösségi oldal valamelyik szerverére. Ezenkívül az információkat közzéteszi a mindenkori szolgáltatónál, és ott adott esetben tovább feldolgozza azt. Az adatgyűjtés céljáról és mértékéről, az adatok közösségi oldal általi további feldolgozásáról és felhasználásáról, valamint a felhasználók magánszférája védelme érdekében az ezzel kapcsolatos jogaikról és beállítási lehetőségekről a felhasználók a mindenkori közösségi oldal adatvédelmi információiból tájékozódhatnak:

A Facebook adatvédelmi tudnivalói: http://www.facebook.com/policy.php

A Google adatvédelmi tudnivalói: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

A Twitter adatvédelmi tudnivalói: https://twitter.com/privacy

A Pinteres adatvédelmi tudnivalói: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Ha nem szeretné, hogy valamelyik közösségi oldal az internetes megjelenésünkön keresztül gyűjtött adatokat közvetlenül hozzá tudja rendelni a mindenkori szolgáltatásban tárolt profiljához, akkor az egyik ilyen gombra történő kattintás előtt ki kell jelentkeznie a megfelelő közösségi oldal szolgáltatójánál.

A Facebook-ot a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA üzemelteti.

A Google+-t a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA üzemelteti.

A Twittert a Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA üzemelteti.

A Pinterestet a Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA üzemelteti.

Álláshirdetésre jelentkező személyek adatainak kezelése

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy abban az esetben, ha az Adatkezelő által meghirdetett állások betöltése céljából pályázatot nyújtanak be, úgy a pályázó által megadott személyes adatokat kezeljük. A kezelt személyes adatok lehetnek: név, lakcím, születési hely és idő, e‐mail cím, telefonszám, iskolai végzettség, szakmai tapasztalat, bérigény, érdeklődés, nyelvismeret, informatikai ismeretek, fénykép, hobbi, valamint az önéletrajzban szereplő további adatok, iskolai végzettséget igazoló okiratok adati. A fenti személyes adatok közül csak azoknak a megadása elvárt kötelezően, melyek alapvetően szükségesek a pályázóval való kapcsolat tartásához (általában név, cím, telefonszám), illetve amely adatok megpályázott állás pályázó általi betöltésének elbírálásához szükségesek (pl. szakmai tapasztalat). Minden egyéb személyes adat megadása opcionális, azonban a felvételi folyamatot elősegítheti.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az érintettekről közösségi oldalakon (pl. fecebook) keresztül személyes adatokhoz juthat. Az adatgyűjtésnek célja a megpályázott munkakör betöltéséhez szükséges pályázó által nyilvánosan közzétett információk megismerése. Adatkezelő kijelenti, hogy nem tesz lépéseket arra, hogy a közösségi oldalon pályázó szűkebb körnek publikált személyes adataihoz jusson, illetve az esetlegesen birtokába jutott munkakör betöltéséhez nem szükséges információkat nem tárolja és a pályázat elbírálása során figyelmen kívül hagyja.

Az Adatkezelő által meghirdetett álláshelyekre jelentkező személyek adatai kezelésének jogalapja a pályázó erre vonatkozó önkéntes, kifejezett hozzájárulása. A jelen tájékoztató ismeretében az álláshirdetésre jelentkező érintettek megadott személyes adataik kezeléséhez abból a célból járulnak hozzá, hogy az Adatkezelő a beérkező pályázatot elbírálja, ezzel összefüggésben az érintettel a kapcsolatot felvegye, az érintettet alkalmasságáról személyes interjú keretében is meggyőződjön, valamint a pályázat elbírálásának eredményéről tájékoztassa az érintettet. Az adatok kezelésének időtartama annak az állásnak a betöltéséig tart, melyre az érintett jelentkezést nyújtott be – kivéve azt a pályázót, akivel munkaviszony létesítésére kerül sor. Az Adatkezelő nyertes pályázó kiválasztását követően írásban tájékoztatja a többi érintettet arról, hogy nem került kiválasztásra, illetve arról is, hogy személyes adatainak kezelésére a továbbiakban a fenti célból nem kerül sor. Ezt követően az Adatkezelő haladéktalanul intézkedik az érintett személyek adatainak törlése iránt.

A Würth Szereléstechnika Kft. adatvédelmi nyilatkozata nem érvényes harmadik fél olyan alkalmazásaira, termékeire, szolgáltatásaira, honlapjaira vagy közösségi média funkcióira, amelyek olyan hivatkozásokon keresztül érhetők el, melyeket tájékoztatási okokból jelenítünk meg. Az ilyen hivatkozások használatakor Ön elhagyja a Würth Szereléstechnika Kft. honlapját, úgyhogy fennáll a lehetősége annak, hogy a harmadik fél információkat gyűjt vagy ad tovább Önről. Az Würth Szereléstechnika Kft.-nek semmilyen befolyása nincs harmadik fél honlapjára, nem ad ajánlást és nem vállal kötelezettséget az ilyen honlapokra, ill. azok adatvédelmi gyakorlatára vonatkozólag. Ezért javasoljuk, hogy gondosan olvassa át és tekintse meg az összes olyan honlap adatvédelmi irányelveit, amellyel adott esetben interakciót folytat, mielőtt engedélyezné személyes adatok rögzítését, kezelését és felhasználását.

A felületet eléri az alábbi linken.

Adatok kezelése/mi történik adataival? tájékoztató táblázat

 Vevői megbízása teljesítésére szolgáló adatokVásárlás lebonyolítására (tranzakcióra) szolgáló adatokNyilvántartásra szolgáló adatokBiztonságot szolgáló adatokÜgymenethez szükséges adatokReklámhoz szükséges adatok
Milyen adatokat gyűjtünk?
Vevő által rendelkezésre bocsátott adatokKapcsolattartási adatok, fizetési adatok, számlaadatok,
egyéb egyértelműen azonosító információk,
biztonsági információk
Kapcsolattartási adatok,
fizetési adatok,
számlaadatok
biztonsági információk,
közösségi média adatok, egyéb, egyéb egyértelműen azonosító
információk
Kapcsolattartási adatok, számlaadatok,
helyinformációk, egyéb egyértelműen azonosító információk
Kapcsolattartási adatok,
fizetési adatok,
számlaadatok
biztonsági információk,
egyéb egyértelműen azonosító információk
információk
Kapcsolattartási adatok,
fizetési adatok,
számlaadatok
helyinformációk,
biztonsági információk,
közösségi média adatok
egyéb egyértelműen azonosító információk
Kapcsolattartási adatok,
számlaadatok
helyinformációk,
Demográfiai adatok,
preferenciák,
közösségi média adatok,
egyéb egyértelműen azonosító
információk
Automatikusan gyűjtött adatokHonlapböngészési adatok, demográfiai adatok, preferenciák, közösségi média adatok,
készülékadatok,
anonim vagy összevont adatok
 Készülékadatok Készülékadatok,
anonim vagy összevont adatok,
honlapböngészési adatok
Készülékadatok
alkalmazásadatok
honlapböngészési adatok
Anonim vagy összevont adatok
Harmadik forrásból kapott információkNyilvános vagy kereskedelmi forgalomban megszerezhető adatok, anonim vagy összevont adatok, közösségi média adatokNyilvános vagy kereskedelmi forgalomban
megszerezhető adatok
  Üzleti adatok,
Nyilvános vagy kereskedelmi forgalomban
megszerezhető adatok,
Anonim vagy összevont adatok
Nyilvános vagy kereskedelmi forgalomban
megszerezhető adatok,
Üzleti adatok,
Anonim vagy összevont
adatok
közösségi média adatok
Milyen adatokat osztunk meg?
Megosztás Würth vállalkozásokkalA folyamatos ügymenethez szükséges összes adat.
Megosztás szolgáltatókkalKapcsolattartási adatok,
fizetési adatok,
számlaadatok
Egyéb egyértelműen
azonosító információk
Kapcsolattartási adatok,
fizetési adatok,
Egyéb egyértelműen
azonosító
információk
Kapcsolattartási adatok,
számlaadatok
Egyéb
egyértelműen azonosító
információk
Kapcsolattartási adatok,
fizetési adatok,
számlaadatok
biztonsági információk
Egyéb egyértelműen
azonosító információk
Kapcsolattartási adatok,
fizetési adatok,
számlaadatok
biztonsági információk, anonim vagy összevont
adatok, üzleti adatok, nyilvános vagy kereskedelemben megszerezhető adatok,
egyéb egyértelműen azonosító információk
Kapcsolattartási adatok,
helyinformációk,
Demográfiai adatok,
preferenciák,
közösségi média adatok
Egyéb egyértelműen
azonosító információk,
készülékadatok,
honlapböngészési adatok,
Nyilvános vagy kereskedelmi forgalomban
megszerezhető adatok,
üzleti adatok
Megosztás egyéb harmadik féllel
Kapcsolattartási adatok,
Demográfiai adatok,
Készülékadatok
Anonim vagy összevont
adatok
Nyilvános vagy kereskedelmi forgalomban
megszerezhető adatok
  Egyéb egyértelműen
azonosító információk,
készülékadatok,
Anonim vagy összevont
Adat
 Helyinformációk,
Demográfiai adatok,
Egyéb egyértelműen
azonosító
információk,
honlapböngészési adatok,
Anonim vagy összevont
Adat
Törlési határidőkA gyűjtött ügyféladatokat a megbízás lezárása vagy az üzleti kapcsolat befejezése után töröljük.
Ez nem érinti a kötelező törvényi megőrzési határidőket.
A sütik törlési határidőit megtalálja a külön listán, amely a „Sütik” adatvédelme gomb alatt jelenik meg
JelmagyarázatKapcsolattartási adatok: Magán- és/vagy üzleti kapcsolattartási adatok, ideértve a keresztnevet, családi nevet, postai címet, telefonszámot, faxszámot, e-mail címet és hasonló kapcsolattartási információkat
Fizetési adatok: Olyan adatok, amelyek a fizetések kezeléséhez és a csalás megakadályozásához szükségesek, például bankkártya- (debitkártya-) számok, biztonsági kódok és más elszámolási információk.
Vevői kapcsolattartási adatok: Az Ön által készített vevői számlával összefüggő információk
Helyinformációk: Geolokációs adatok, amennyiben helyinformációs szolgáltatásokat aktivált vagy a termékregisztráció során helyre vonatkozó információkat adott meg
Biztonsági és bejelentkezési adatok: Felhasználói azonosítók, jelszavak, jelszóra vonatkozó utasítások és hasonló biztonsági információk, amelyek az Ön vevőszámlájának hitelesítéséhez szükségesek.
Demográfiai adatok: Az általunk rögzített vagy harmadik féltől beszerzett olyan demográfiai adatok, mint az ország, nem, életkor, előnyben részesített nyelv.
Preferenciák: Az Ön preferenciáira és érdeklődésére vonatkozó információk termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal összefüggésben (ezeket vagy Ön közölte, vagy az Önről rendelkezésre álló információkból vezettük le), és a közleményeink számára előnyben részesített kézbesítési mód.
Készülékadatok: A számítógépére vonatkozó információk, pl. operációs rendszer, memória mérete, régió, nyelv, időzóna, modellszám, üzembe helyezés időpontja, a készülék kora és gyártási dátuma, böngésző verziója, számítógép gyártója, kommunikációs port, garancia státusza, egyértelmű készülékazonosító, reklámazonosítók és különböző más műszaki információk a terméktől függően.
Közösségi média adatok: Adott esetben olyan funkciókat bocsátunk rendelkezésre a közösségi médiákhoz, amelyeken keresztül Ön információkat oszthat meg a közösségi oldalain, és interakcióba léphet velünk különböző közösségi média honlapokon keresztül. Ha használja a funkciókat, akkor ez az adott funkciótól függően azt is eredményezheti, hogy információkat gyűjtenek vagy osztanak meg Önről. Javasoljuk, hogy vizsgálja meg az adatvédelmi irányelveket és beállításokat az Ön által használt közösségi média oldalán, hogy pontosan tudja, milyen információkat rögzítenek, használnak fel és osztanak meg ezeken a honlapokon keresztül.
Más egyértelműen azonosítható adatok: Olyan Önre vonatkozó egyéb, egyértelmű információk, mint például azok a tájékoztatások, amelyeket Ön a vevői csatornáinkkal folytatott személyes, telefonos, online vagy e-mailes kommunikációk során hagyott hátra, körkérdések vagy pályázatok esetén adott válaszok, vagy egyéb információk, amelyeket Ön adott nekünk, hogy lehetővé tegye a szervizszolgáltatások rendelkezésre bocsátását és az ajánlatkérések megválaszolását. (Ön nem köteles közölni velünk az általunk kért személyes adatokat. Amennyiben azonban nem továbbítja ezeket az adatokat, akkor adott esetben nem tudunk Önnek bizonyos szervizszolgáltatásokat nyújtani és esetleges ajánlatkéréseket kielégítően megválaszolni).
Üzleti adatok: Ezek olyan adatok, mint a név, cím, vállalat címe, e-mail cím, telefon- és faxszám.
Honlaptevékenység adatai: Honlapunk látogatására és a honlapon végzett tevékenységekre vonatkozó információk, ideértve a megjelenített tartalmakat (és reklámhirdetéseket), amelyekkel Ön interakciót folytatott, a honlap címét, amelyről eljutott hozzánk, és egyéb kattintási szekvenciákat (pl. meglátogatott oldalak, kattintott hivatkozások és bevásárlókosárhoz adott termékek). Ezeket az információkat részben olyan automatikus adatrögzítési eszközökkel gyűjtjük, mint a sütik, a web beacon-ök és az integrált internetes hivatkozások. Erre vonatkozó további információkat a Sütik gomb alatt talál.
Anonim vagy összevont adatok: Körkérdésekre adott anonim válaszok vagy anonim, összevont információk szervizszolgáltatásaink használatára vonatkozólag. Az adatkezelés során adatait esetlegesen alávetjük egy deidentifikációs, ill. álnévvel történő jelölési folyamatnak, amellyel a technika jelenlegi állása szerint az adatokat az Ön személyes azonosítására gyakorlatilag alkalmatlanná tesszük.
Harmadik fél adatforrásából származó információk: Esetleg harmadik fél olyan adatait is használjuk, amelyek hitelesnek tűnnek számunkra és nyilvánosan hozzáférhetők, vagy kereskedelmi forgalomban megszerezhetők. Az ilyen információk tartalmazhatnak olyan személyes adatokat is, mint a név, cím, e-mail cím, preferenciák, érdeklődés és demográfiai adatok. Például személyes adatok gyűjtése történhet, ha Ön a közösségi médián keresztül fér hozzá alkalmazásaihoz (pl. ha Facebook vagy egyéb közösségi média alkalmazási információival bejelentkezik alkalmazásaiba). Általában az Ön közösségi médiafiókjának adatvédelmi beállításaitól függ, hogy milyen alapvető részleteket kapunk meg. Emellett megkapunk nem személyes adatokat is, pl. összevont vagy deidentifikált demográfiai adatokat, ill. profiladatokat olyan harmadik fél szolgáltatóktól, akik vállalkozási adatokat, elemzéseket és szolgáltatott szoftvereket („software as a service”) bocsátanak rendelkezésre.
Továbbítás más Würth vállalkozás számára: Személyes adatait továbbadhatjuk más Würth vállalkozások számára a jelen adatvédelmi nyilatkozatban leírt célból.
Továbbítás szolgáltatóknak: Alkalmanként megbízunk szolgáltatókat, hogy üzleti tevékenységeink meghatározott részét elvégezzék vagy támogassák. A szolgáltatók székhelye adott esetben más országokban vagy a világ bármely pontján lehet, és olyan szolgáltatásokat nyújtanak számunkra, mint a hitelkártya-elszámolás és csalás elleni küzdelem, ügyfelek támogatása, megbízások lebonyolítása, termékek kiszállítása, tartalmak személyre szabása, reklám- és marketingtevékenységek (pl. digitális és személyre szabott reklám), informatikai szolgáltatások, e-mail szolgáltatások, adathosting, behajtás és menedzsment, trénerek, honlapok integrációs partnerei vagy karbantartói. Szolgáltatóinkat szerződésben kötelezzük arra, hogy az összes olyan személyes adatot, amelyet tőlünk kapnak, biztonságosan őrizzék meg. A személyes adatokat kizárólag olyan szolgáltatások teljesítésére használhatják fel, amelyekre a Würth-től kaptak megbízást. Ezen túlmenően meghozunk minden szükséges intézkedést, hogy személyes adatai minden továbbítása esetén megfelelő védelmet biztosítsunk az érvényes törvényi előírásokkal összhangban.
Továbbítás harmadik félnek: Személyes adatait a következő intézményekhez is továbbíthatjuk: Hitelinformációs irodák és csalás elleni küzdelemben résztvevő ügynökségek; behajtó cégek (nálunk lévő kinnlévőségek esetén); vagy olyan egyéb harmadik felek, mint értékesítő partnereink, megfelelő tájékoztatás és hozzájárulás esetén. Ha hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait átengedje más vállalkozások számára, akkor az információk kezelése és felhasználása a mindenkori vállalkozás adatvédelmi irányelveinek hatálya alá tartozik, amelyek eltérhetnek a Würth irányelveitől és eljárásmódjaitól.
Törvényi keretben: Személyes adatait ebben az összefüggésben visszaélések felismerése és hibaelhárítás, állami szervekkel szembeni továbbítás/tájékoztatás céljából és szerzői jogok és szolgáltatás védelmét biztosító jogok tulajdonosaival szembeni továbbítás/tájékoztatás céljából adjuk tovább.